III Internacionalni Kongres Evropske Regulative 1223/3009

Treći međunarodni Kongres posvećen kozmetičkoj Regulativi i usklađenosti kozmetike održan je u Briselu 22. i 23. oktobra 2018. godine.

Kongres je predstavljen kao sinopsis prvih pet godina primene Regulative 1223/2009 na teritoriji Evropske Uniije.

Teme Kongresa posvećene su jačanju razumevanja, sa posebnim osvrtom na značaj pravilnog tumačenja Regulative, kao i upravljane njenim alatima, tvrdnjama o efikasnosti i bezbednosti kozmetičkih proizvoda.

Zapaženo mesto pripalo je temi o mikrobiotskoj flori kože i njenom očuvanju u fiziološkim okvirima.

Mikrobiomom se smatra kolekcija mikroba ( bakterija, gljivica, plesni, virusa...) koji žive u, ili na ljudskoj ćeliji. Mikrobiom čini 1-3% ukupne mase ljudskog tela, a prevazilazi broj humanih ćelija za faktor 10. Odgovoran je za brojne fiziološke funkcije, od odbrane organizma od patogenih mikroorganizama do sinteze esencijalnih vitamina i enzima neophodnih za varenje.

Industrija hrane prepoznala je značaj mikrobioma godinama unazad. Danas, najnovija saznanja dovode do potrebe da se unapredi mikrobiotska kultura kože i ojača njena zaštitna barijera, koja čini, takozvani, „kiseli kaput“.

Anti – pollution koncept, predstavlja urbani trend razvoja i očuvanja mikrobiomskog štita kože, odgovornog ne samo za prirodnu odbranu od patogenih organizama već i za očuvanje vlage kože, njene elastičnosti, a samim tim i zdravog i lepog izgleda.

Kliničke studije sprovedene u prethodnom periodu pokazale su brojne pozitivne efekte tokom primene prebiotika, probiotika i sinbiotika na koži ispitanika.

Sudeći po dobijenim rezultatima, buduća nege kože biće tesno povezana sa upotrebom probiotika u topikalnim proizvodima.

Autor teksta: Dipl ph. Mirjana Pantelić, spec. Industrijske farmacije
Safety Assessor ( Procenitelj bezbednosti kozmetičkih proizvoda)