Vesti

Symposium booklet

Ove godine naša kompanija je predstavljena u okviru IC-3Rs 2021 Symposium booklet-a koji se održava od 7 – 8. oktobra. Platforma IC-3Rs je naučna platforma na Vrije univerzitetu u Briselu (VUB). Ova platforma ima za cilj da promoviše implementaciju 3R u okviru naučnih istraživanja. Dakle krajnji cilj je primena nove metodologije kako bi se kad god je to moguće sprečili eksperimenti nad životinjama. Ova naučna platforma funkcioniše dakle pod okriljem VUB univerziteta. Već više od 180 godina ovaj Univerzitet pomaže izgradnju boljeg društva.
Ima reputaciju inovativnog, istraživačkog, mislećeg univerziteta.
Brisel je poznat kao demokratski grad, a VUB univerzitet je sinonim za najviši mogući kvalitet
obrazovanja, multidisciplinarnost i društvenu relevantnost.

Platforma Inovativnog centra IC-3Rs je naučna platforma koja je osnovana 2017. godine.
Inicijativa je potekla od Vere Rodžers, odnosno zasnovana je na njenoj pionirskoj 3R ekspertizi. Postoji upravni odbor koji definiše strateške ciljeve i formuliše rezultate projekta.
Članovi upravnog odbora su eminentni stručnjaci u svojim oblastima:
-Prof. dr Vera Rogiers (VUB, Emeritus Professor Toxicology, Chair of IC-3Rs)
-Prof. Peter in ’t Veld (VUB, Pro-Dean)
-Prof. Tamara Vanhaecke (VUB, Professor Toxicology, Head of IVTD)
-Prof. Joery De Kock (VUB, Vice-chair Animal Welfare Body)
-Dr. Mustapha Najimi (UCL, Senior Research Associate, Adviser Promethera Biosciences)
-Dr. Joris Van Loco (Sciensano, Scientific Director)
-Dr. Bernward Garthoff (Bio.NRW, CEO

 

Savremeni trendovi u proizvodnji kozmetike

Težnja ka održivosti u svim njenim aspektima je osnovni postulat ove platforme.
Medical Plants primenjuje efektivna i inovativna rešenja u proizvodnji kozmetike. Prateći
savremene trendove u proizvodnji kozmetike, neprestano težimo da svaki naš proizvod,
proizveden kroz GMP – dobru proizvođačku praksu i savremenu proizvodnju, bude
kvalitetan i bezbedan. Zato smo ponosni, što smo pozvani da se predstavimo na ovom naučnom skupu.

Svoje ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

– brigu o zadovoljenju zahteva kupaca i ostvarenju dogovorene porudžbine
– primenu standarda ISO 9001 u procesima i GMP – dobre proizvođačke prakse za kozmetičke proizvode, prema ISO 22716
– kontrolu sirovina i ambalaže na ulazu
– kontrolu svih faza proizvodnje i pakovanja
– stalno unapređenje svojih proizvoda i procesa.
Kao što smo napomenuli od ogromnog značaja za ovu platformu je implementacija 3R-a.
Dakle korišćenje novih tehnologija i novih metoda i pristupa kako bi se sprečili kad god je moguće eksperimenti nad životinjama. IC-3Rs podstiče saradnju sa naučnicima, javnim istraživačkim institutima. Naravno, podrazumeva se saradnja i sa industrijom i finansijskim organizacijama, regulatornim telima i telima za zaštitu životinja. Sve to je važno kako bi se povećala svest o principima 3R.

Šta predstavlja pojam 3R-s?

Princip 3R je formulisan za podsticanje etičke upotrebe životinja u naučnim i obrazovnim
eksperimentima. 3R označavaju termini ( Replacement, Reduction, Refinement). Dakle (Replacement) odnosno zamena, podstiče se primena metoda koje će zameniti upotrebu životinja u eksperimentima. (Reduction) To se radi kada se koriste metode koje rezultiraju manjim brojem životinja, ili koje pružaju više informacija od istog broja životinja. Na primer korišćenje statističkih metoda za precizno izračunavanje broja životinja koje su potrebne za studiju. (Refinement) Ovaj treći princip ima za fokus dobrobit i prioritet životinja kada se eksperimentisanje nad njima ne može izbeći. Tu se vidi računa da se količina stresa, bola i patnje svede na minimum. Na primer poštovanje prirodnog ciklusa životinja (dan/noć) je neophodno.

IC-3Rs platforma u okviru koje se održava dvodnevni simpozijum 7. i 8. oktobra ima za predavače eminentne stručnjake. Uvodno predavanje održaće Prof. dr Vera Rogiers koja će takođe odgovarati i na sva pitanja učenika na ovom online simpozijumu. Ulaganje u znanje nema alternativu. Kao kompanija uvek smo se trudili da se izdvojimo po kvalitetu i da proizvodi budu bezbedni, a klijenti zadovoljni. Nastavljamo sa inovacijama i implementacijom novih znanja i iskustava.

Preuzmite bilten simpozijuma