PRODUCT INFORMATION FILE (PIF) - novo u ponudi

Sa zadovoljstvom obaveštavamo stručnu javnost da Medical Plants Kreativna Laboratorija, osim što izrađuje formulacije dermatokozmetičkih proizvoda za sopstvene potrebe, pruža usluge i za potrebe ugovornih poručioca, koristeći sirovine najkvalitetnijih svetski priznatih dobavljača.

Osim formulisanja dermatokozmetičkih proizvoda, bavimo se njihovom proizvodnjom za svoje i potrebe ugovorne proizvodnje. Izrađujemo PIF (Product Information File) u celini, kroz izradu Safety Assessment i procenu efikasnosti u skladu sa Legislativom Evropske unije.

Efikasnost proizvoda se potvrđuje priznatim metodama Courage-Khazaka MPA-6 po protokolu, a Safety Assessment of Cosmetics (procena bezbednosti) i Uredba 1223/2009 su polazne tačke u formulisanju i proizvodnji bezbednih kozmetičkih proizvoda. 


Prodact Information Fail izrađujemo prema Uredbi o zaštiti ličnih podataka.