PRODUCT INFORMATION FILE (PIF) -novo u ponudi

Sa zadovoljstvom obaveštavamo stručnu javnost da Medical Plants Kreativna Laboratorija osim što izrađuje formulacije dermato - kozmetičkih proizvoda za sopstvene potrebe, pruža usluge i za potrebe ugovornih poručioca, koristeći sirovine najkvalitetnijih, svetski priznatih dobavljača.

Osim formulisanja dermato - kozmetičkih proizvoda, bavimo se proizvodnjom istih za svoje i potrebe ugovorne proizvodnje. Izrađujemo PIF (Product Information File) u celosti, kroz izradu Safety Assessmenta i procenu efikasnosti u skladu sa Legislativom Evropske Unije.

Efikasnost proizvoda se potvrđuje priznatim metodama Courage-Khazaka MPA-6 po protokolu, a Safety Assessment of Cosmetics (procena bezbednosti) i Uredba 1223/2009 su polazne tačke u formulisanju i proizvodnji bezbednih kozmetičkih proizvoda. 
Prodact Information Fail izrađujemo pod Ugovorom o zaštiti i čuvanju u tajnosti podataka.